Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

Wetgeving

Verkoop van alcohol aan jongeren  jonger dan 18 jaar

Het verkopen van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is strafbaar. Net als het verkopen van alcohol aan personen waarbij het duidelijk is dat zij de drank doorgeven aan minderjarigen. Verkopers riskeren een boete wanneer ze dit toch doen.

Dit is de reden dat zij iedereen bij wie ze twijfelen over de leeftijd moeten vragen om zich te legitimeren. Om mogelijke problemen te voorkomen, hebben supermarkten en ook een aantal horecagelegenheden daarom met elkaar afgesproken iedereen om legitimatie te vragen die er jonger uitziet dan 25 jaar.

 

Maatregelen bij verkoop van alcohol aan minderjarigen

Supermarkten, slijterijen, horecagelegenheden, sportkantines of sportverenigingen die alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar of jongeren niet vragen zich te legitimeren, kunnen een boete krijgen. Deze boete is € 1360.  Maar er zijn ook andere maatregelen mogelijk.Wanneer wordt geconstateerd dat een supermarkt 3 keer binnen 1 jaar niet naar een ID vraagt of na de ID-vraag alsnog alcohol verkoopt aan iemand jonger dan 18 dan kan de burgemeester de supermarkt tijdelijk (maximaal 12 weken) verbieden om zwakalcoholhoudende drank (wijn en bier) te verkopen.
Slijterijen, horecagelegenheden, sportverenigingen en studentenverenigingen moeten een vergunning hebben om alcohol te kunnen verkopen.  Wordt niet om ID gevraagd of toch verkocht aan iemand onder de 18 dan kan de burgemeester (in plaats van een boete opleggen) ook besluiten de drank- en horecawetvergunning helemaal in te trekken of de vergunning voor een periode van maximaal 12 weken schorsen

 

Het ‘aanwezig hebben’ van alcohol door jongeren jonger dan 18 jaar

In Nederland is het verboden voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol ‘aanwezig te hebben of voor consumptie gereed te hebben’. Ze mogen, simpel gezegd, geen alcohol in bezit hebben. Dat geldt zowel op straat als op andere plekken die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals een kroeg, sportkantine, winkelcentrum, stationshal of park. Het maakt daarbij niet uit of het om zwakalcoholhoudende drank – zoals bier –  gaat of om sterke drank. Volgens de Drank- en Horecawet is alcoholhoudende drank een drank die bij een temperatuur van 20 graden Celsius voor meer dan 0,5 % uit alcohol bestaat.

 

Boetes voor alcoholbezit

Iedereen die jonger is dan 18 en toch wordt betrapt met alcohol op een openbare plek (denk aan het park, kroeg, sportclub of op straat) riskeert een boete of een taakstraf. De hoogte van de boete hangt af van de leeftijd.

 

Meer informatie

Meer informatie over de wetgeving rondom alcoholbezit en alcoholverkoop is te vinden op de website van de Rijksoverheid: