Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

Over ons

De Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol is een nieuwe alliantie van alle organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij de verkoop van alcohol. Samen streven we ernaar om de leeftijdscontrole op de verkoop van alcohol nog verder te verbeteren.

In 2014 is de minimumleeftijd aangepast van 16 naar 18. Sindsdien zijn er door de sector vele maatregelen ondernomen om een prettige en werkbare leeftijdscontrole te implementeren. Vele goede stappen zijn al gezet. Tegelijkertijd zijn er ook nog vele verbeteringen mogelijk. De Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol gaat zich de komende jaren met de aangesloten partners inzetten om de leeftijdscontrole verder te verbeteren en ervoor zorgen dat minderjarigen geen alcohol meer kunnen kopen.

Door samen te werken en inzichten te delen helpen we elkaar vooruit. Zien hoe partners en andere sectoren omgaan met het probleem helpen daarbij. Samen willen wij het signaal afgeven dat het niet normaal is om drank te verkopen aan minderjarigen, én dat het niet normaal is om drank te kopen als je zelf minderjarig bent.

Belang van naleving

Het naleven van de nieuwe leeftijdsgrens is erg belangrijk. Alcohol is namelijk extra schadelijk voor jongeren. In 2014 heeft de overheid daarom de wettelijke leeftijd om alcohol te kopen verhoogd van 16 naar 18 jaar. De afgelopen jaren hebben zowel overheid als bedrijfsleven zich met voorlichting ingezet om ouders en jongeren bewust te maken van de risico’s van alcohol, bijvoorbeeld met de NIX18-campagne. Met de campagne wordt een nieuwe norm uitgedragen: het is niet normaal om te beginnen met drinken en roken voor je 18e.


Jongeren lopen door alcoholgebruik de volgende risico’s

  • Lichamen en hersenen zijn op jonge leeftijd nog in ontwikkeling. Alcohol drinken schaadt deze ontwikkeling.
  • Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving).
  • Jongeren die hebben gedronken zijn kwetsbaarder voor seksueel geweld.
  • Jongeren lopen sneller het risico alcoholvergiftiging te krijgen

Zowel verkopers en verstrekkers van alcohol, als minderjarigen, zijn strafbaar voor het verkopen dan wel bezitten van alcohol op openbare plaatsen.