Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

< Terug
alt

T.S.C. Sint Olof

Stok achter de deur bij studentenvereniging Olof

In Tilburg huist het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof, beter bekend als: Olof. De vereniging heeft zo’n 600 leden, is daarmee niet een van de grootste van Nederland, maar naar eigen zeggen wél een van de gezelligste vanwege de ons- kent-ons cultuur. Het zal iets met de Brabantse gezelligheid te maken hebben. We spreken met Jurgen Broekman, vijfdejaars lid en vanaf zijn tweede jaar onderdeel van het team dat verantwoordelijk is voor de bar. Inmiddels is Jurgen onderdeel van de Senaat en onder andere verantwoordelijk voor het horecagedeelte van Olof.

In 2014 is de leeftijdsgrens verhoogd, hoe werd daar binnen de vereniging op gereageerd?

Begripvol, iedereen heeft in het nieuws de onderzoeken voorbij zien komen over de risico’s die het op jonge leeftijd drinken van alcohol met zich meebrengt. Het toenmalig bestuur wist dat de nieuwe wet eraan zat te komen en is gaan nadenken over nieuw beleid om met de gewijzigde situatie om te gaan. Vrij snel stond vast dat we geen minderjarigen wilden uitsluiten. De meeste minderjarigen zagen het zelf vooral als ‘tijdelijk probleem’, dat zich zou oplossen zodra ze jarig zouden zijn.

Het blijven toestaan van minderjarigen is een dapper besluit omdat het extra risico’s met zich meebrengst. Kan je voorbeelden noemen van het nieuwe beleid dat toeziet op naleving van de nieuwe leeftijdsgrens?

Het meest zichtbaar zijn de foto’s achter de bardeur van de minderjarige leden. We zijn een kleine vereniging, dus het is makkelijk voor de mensen achter de bar om de minderjarigen te herkennen. Leuke bijkomstigheid is dat het echt een momentje is als iemand achttien is geworden: dan wordt de foto van de deur getrokken.

Daarnaast zijn er interne boetes die we opleggen aan zowel de minderjarige die toch drinkt, maar óók aan de meerderjarige leden die alcohol geven en het dispuut waar zij toebehoren. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid die we hebben en Olof kan flink benadeeld worden als een controleur ziet dat er alcohol wordt geschonken of doorgegeven aan minderjarigen.

Boetes starten vanaf 120 euro, maar we hebben ze nog niet uit hoeven delen dit jaar. Iedereen beseft dat het beter is voor Olof om de drank even te laten staan als je minderjarig bent. Tot slot word je bij dit soort overtredingen op het matje geroepen bij de Senaat.

Was het niet makkelijker geweest om de minderjarigen gewoon een jaar te laten wachten?

Zeker, maar dat was iets wat we per se niet wilden. Het ‘probleem’, voor zover je het een probleem kan noemen, is te overzien. Jaarlijks melden zich zo’n twintig leden aan die nog niet mogen drinken, en dit aantal neemt met het verstrijken van het studiejaar langzaam af. We willen een vereniging zijn waar zowel meerder- als minderjarigen welkom zijn.

Zijn jullie hierbij geholpen door bijvoorbeeld de gemeente of andere instanties?

Met de gemeente hebben we goed contact, zij weten van onze manier van controleren af en zijn erg tevreden over hoe we het doen. Verder zijn we door de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV) uitgenodigd voor een voorlichtingsavond over verantwoord alcoholgebruik, waarbij diverse tips zijn gegeven. Het LKvV werkte hiervoor samen met STIVA.

Hebben jullie tips voor andere verenigingen?

 De foto’s achter de bar en werken met een vast barteam zijn erg succesvol. Daarnaast helpt het om uit te leggen hoe hoog de boetes voor Olof zijn als er iets misgaat, én wat het betekent voor de praeses en voor mezelf. Wij zijn namelijk persoonlijk aansprakelijk als er iets misgaat omdat de verschillende vergunningen op onze namen staan. Dat kweekt begrip en zorgt ervoor dat mensen zich kunnen verplaatsen in de rol van de werkende mensen achter de bar.