Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

< Terug
alt

Spar

‘Je moet ervoor zorgen dat het personeel zich gesteund voelt’

Yvette van den Bogert, werkzaam op het hoofdkantoor van Spar in Waalwijk, leeftijdscontrole is niet enkel een taak van de kassa medewerker het is een teamaangelegenheid.  We reiken onze ondernemers diverse hulpmiddelen aan om de naleving te bevorderen, denk aan een kassameldingen,  rekenmodules, e-learning programma’s, winkelmaterialen (posters, beurtbalkjes, kassaconsumentenscherm) maar ook teamtrainingsprogramma. Wanneer de winkelteams zich zelfverzekerd voelen in de alcohol en tabaksnaleving, is het makkelijker om naar een identiteitsbewijs te vragen en de regels toe te passen. ‘Als het onverhoopt fout gaat, brand je je eigen medewerker niet af, maar zoek je uit waarom het fout gaat’.

Welke initiatieven hebben jullie genomen om deze leeftijdsgrens te bewaken?

Wij werken met zelfstandige ondernemers en hebben geen directe contractuele relatie met de medewerkers zelf. We geven de ondernemers waar nodig advies en voorzien ze van documenten, winkelmaterialen, lesmateriaal etc. Het is belangrijk om het zelfvertrouwen bij het naleven van de werknemers te verhogen. We hebben daarom een huisreglement, voorbeeld arbeidscontract etc opgesteld die onze zelfstandige ondernemer kunnen gebruiken. Nieuwe medewerkers krijgen een introductie en wordt gewezen op diverse e-learnings die ze doorlopen. Als je komt werken bij SPAR lever je een kopie van het NIX18 certificaat en je ID in en teken je een overeenkomst dat je de regels naleeft. Wij verzoeken de werknemers elk jaar de e-learning te herhalen. Zo blijven ze up-to-date met de wet en regelgeving op dit onderwerp

Het kassasysteem zorgt ervoor dat de leeftijdsgrens bewaakt blijft. Bij ieder eerste leeftijdsgebonden artikel verschijnt er een melding op het kassascherm voor de medewerker. De kassamedewerkers vraagt de ID en stelt m.b.v. de rekenmodel op de kassa vast of de persoon oud genoeg is of niet. Blijkt de persoon geen 18 jaar te zijn dan kunnen er geen leeftijdsgebonden artikelen worden afgerekend.

Tot slot wordt de winkel een aantal keer per jaar gecontroleerd door een mysterieshopper. Bij deze controle kun je groen scoren, dan was alles in orde. Of je scoort rood en dan is er iets aan de hand. SPAR verwacht dat je groen scoort, een rode scoren leidt tot een extra controle. Bij twee rode kaarten vindt er een gesprek plaats tussen de ondernemer, bedrijfsadviseur en de manager operations om te kijken waar de verbeterpunten zitten. Gezamenlijk wordt de verplichte teamavond voor het personeel voorbereid waarin alle facetten van de naleving aan bod komen.

Hoe reageren de klanten op deze nieuwe maatregelen?

Klanten lijken het gewoon te accepteren. Ze staan steeds vaker met hun ID al in de aanslag in de kassarij. Er wordt naar hen ook duidelijk gecommuniceerd dat ze eventueel om hun ID gevraagd kunnen worden, via een kassascherm dat zij goed kunnen zien.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de kassamedewerkers?

Het blijft altijd moeilijk/ onwennig in het begin om nee te verkopen. Dit moet groeien bij medewerkers en het helpt wanneer zijn zich gesteund voelen door het team waarin ze werken. Daarom nemen wij ook rolspelen op in onze trainingen. Hoe ga je om met escalaties bij vervelende klanten onder de achttien jaar en hoe kun je daar je collega in steunen. Uit onderzoek blijkt dat oudere werknemer meer moeite heeft met het vragen naar een ID, omdat zij banger zijn voor een grote mond. Een tweede uitdaging was altijd het uitrekenen van de leeftijd. Deze rekenfout hebben we weggehaald met het kassassysteem, ze hoeven niet meer te rekenen. Nu houd je alleen het gevaar van een tikfout nog over.

Hebben jullie nog een wens vanuit Spar over dit onderwerp? En een tip voor andere supermarkten?

Het zou makkelijk zijn als er een landelijke beleid komt wat betreft de gemeentelijke handhaving van de winkels. Nu mag elke gemeente binnen de bandbreedte van de Nederlandse wetgeving op zijn eigen manier interpreteren. Dat kan ertoe leiden dat er wordt gemeten met twee maten tussen naast elkaar gelegen gemeentes. Als tip geef ik mee dat het onderwerp constant besproken moet blijven. Denk hierbij aan trainingen, berichten in het personeelsblaadje, blijf innovatief door ontwikkelen op dit onderwerp ook als de resultaten even tegenvallen.