Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

< Terug
alt

DKC

Delftse familieclub met normen en waarden

Drie korfbalvelden, drie clubs. De Delftsche Korfbal Club is een van de vijf korfbalverenigingen in Delft, met een bar die draait op vrijwilligers. Diana Muilman, bestuurslid ten tijden van de verhoging van de leeftijdsgrens en trouw lid sinds 1977, vertelt hoe de bijna honderdjarige familieclub omgaat met het naleven van de nieuwe regels.

Hoe werd de nieuwe wet ontvangen in 2014? Zagen jullie de wet aankomen?

Bij het ingaan van de wet ontstond een vreemde situatie met jongens en meisjes van 17 die al in het eerste elftal meespeelden, en opeens niet meer mochten drinken. Deze overgangsperiode ligt nu achter ons en we merken dat de regel steeds beter ingeburgerd raakt. We zijn een vrij gemoedelijke club, dus voor grote problemen heeft het niet gezorgd, maar het is voor de mensen achter de bar fijn om niet langer leden drank te hoeven weigeren terwijl ze dat daarvoor wel konden bestellen.

De gemeente Delft en de Delftse Sportraad hebben ons voorbereid op de nieuwe wet. Er zijn avonden georganiseerd voor alle sportclubs uit de omgeving om de nieuwe regels uit te leggen en toe te lichten.

Werken jullie nog op een andere manier samen met de andere clubs en met de gemeente?

Vooral de Sportraad Delft is erg goed bezig. In het contact met de gemeente fungeert de Sportraad vaak als spreekbuis namens de verschillende verenigingen. Zij hebben ook een avond georganiseerd voor alle sportbestuurders waar een arts van het Reinier de Graaf Gasthuis kwam spreken. Deze arts ziet ieder weekend wel jongeren op de spoedeisende hulp binnenkomen omdat ze teveel hebben gedronken. Na afloop van de presentatie kregen we veel formulieren en campagnemateriaal mee, en hebben we ons ingeschreven voor een BOB-campagne. Behalve dit soort bijeenkomsten besteedt de Sportraad aandacht aan alcoholbeleid via haar nieuwsbrieven en reguliere vergaderingen.

Binnenkort zullen we ook met onze buurclub Excelsior zitten omdat we intensiever gaan samenwerken. Alcoholbeleid is voor beide clubs al een belangrijk punt, en dat zullen we belangrijk blijven vinden.

Wat zijn jullie concreet gaan doen om teams en vrijwilligers te informeren?

Nadat we een keer een waarschuwing kregen zijn we direct alle teams afgegaan tijdens trainingen om hen meer uitleg te geven over het belang van de controle en de eigen verantwoordelijkheid die teams hierin hebben tijdens bardiensten, maar ook tijdens wedstrijddagen en het niet bestellen van bier voor minderjarige teamgenoten of tegenstanders.

De risico’s om aan minderjarigen te verkopen proberen we verder te verkleinen door te werken met schenktijden: op momenten dat er wedstrijden of trainingen zijn voor junioren wordt er geen alcohol geschonken.

Verder willen we niet dat er gedronken wordt langs het veld, dat levert ook alleen maar rommel op. Drinken doe je op het terras.

Wat zijn leerpunten geweest in de afgelopen jaren?

Als vrijwilliger is het soms lastig om nee te zeggen. Bij een gepachte bar is dit toch anders, omdat het iemands werk is. Het is belangrijk dat iedereen achter de bar zich gesteund voelt en dat er eventueel met meerdere mensen ingegrepen kan worden als iemand geen legitimatie wil laten zien.