Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

< Terug
alt

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel

‘e-Learning bereidt medewerkers voor op lastige situaties’

De Nederlandse supermarkten spelen een belangrijke rol als het gaat om het naleven van de leeftijdsgrens. Daarom zijn er de laatste jaren flinke stappen gezet door de leden van het CBL als het gaat om het verbeteren van de naleving. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een e-learning module voor medewerkers en het actief promoten van de nieuwe norm via de NIX18-campagne. En met succes, de supermarktsector scoort gemiddeld het best als het gaat om naleving.

Legitimatie tot 25 jaar

De supermarkten hanteren de regel dat iedereen tot 25 jaar zich moet legitimeren in de supermarkt bij de aankoop van alcohol en/of tabak. Verder hebben supermarkten de afspraak: Samen kopen = samen legitimeren. Dit houdt in dat jongeren in groepen allemaal legitimatie moeten kunnen laten zien voordat zij gezamenlijk alcohol kopen. Zonder deze legitimatie krijgt de groep geen alcohol mee.

E-learning ‘Soms moet je Nee verkopen’

Om supermarktmedewerkers te trainen ontwikkelde het CBL, de branchevereniging van de Nederlandse supermarkten de e-learningmodule ‘Soms moet je Nee verkopen’. Door middel van examenvragen en filmpjes leren de medewerkers hoe om te gaan met de regels rondom verantwoorde verkoop van alcohol en tabak. Als na afloop het examen succesvol wordt afgerond, ontvangt men een certificaat. Benieuwd hoe je het er zelf vanaf brengt achter de kassa? Voer de tests hier zelf uit.

Voorlichting aan consumenten via NIX18-campagne

Supermarkten zetten niet alleen in op continue training van medewerkers, ook de consument wordt gewezen op de geldende wetgeving en daarbij horende praktische regels. Deze voorlichting vindt plaats door de actieve deelname aan de NIX18 campagne. In de supermarkt, de folders en in de webshops komt de consument de uitingen van deze campagne veelvuldig tegen.

Individuele supermarkten

Elke supermarkt onderneemt ook eigen activiteiten en ontwikkelt eigen materiaal als het gaat om de verantwoorde verkoop van alcohol.  Zo worden er veel campagnes opgezet om werknemers te informeren over de geldende regels. Bijvoorbeeld door middel van kantineposters of bijeenkomsten voor werknemers over de verkoop van alcohol.

Een groot aantal ketens zet verder interne en externe controles in om de naleving van de leeftijdsgrenzen te controleren. Om de winkels positief te stimuleren de regels juist te hanteren, wordt hierbij vaak gewerkt met certificaten. Deze worden uitgegeven aan winkels die binnen een bepaalde controle ronde juist hebben gehandeld en geen alcohol hebben verkocht aan de mystery-shoppers.

Nalevingspercentage stijgt

De aanpak van de supermarkten werpt zijn vruchten af. Het nalevingspercentage bij supermarkten stijgt ieder jaar. Bij het laatste nalevingsonderzoek in opdracht van het ministerie scoorde de supermarkten ruim 63%. In het meest recente onderzoek van Bureau Nuchter in opdracht van het CBL in oktober 2016 is de naleving verder gestegen naar 67%. Deze positieve stijging laat zien dat de intensieve en veelzijdige manier waarop supermarktorganisaties het toezicht op de leeftijd verankeren in hun bedrijf succesvol is. Het zet de branche aan ambitieus te blijven en de ingeslagen weg te vervolgen, waarbij training van medewerkers, voorlichting van de consument, de NIX18-campagne en onderlinge controles centraal staan. Uiteraard is de branche pas helemaal tevreden wanneer de naleving 100% is.