Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

FAQ

De Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol bestaat uit verschillende partijen uit de maatschappij die direct en indirect betrokken zijn bij de verkoop van alcohol aan de consument. Samen zetten we ons in om de verkoopleeftijd van alcohol na te leven.

Wat is de nieuwe alliantie??

De Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol is een nieuwe alliantie van alle organisaties die direct en indirect betrokken zijn bij de verkoop van alcohol. Samen streven we ernaar om de leeftijdscontrole op de verkoop van alcohol nog verder te verbeteren.

Wie zitten er in deze nieuwe alliantie?

De nieuwe Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol bestaat uit de volgende partijen: CBL, Koninklijke Horeca Nederland, Nederlandse Brouwers, NOC*NSF, STIVA, KVNW, Spirits NL, LKvV, VDN.

Waarom is deze nieuwe alliantie opgericht?

In 2014 is de minimumleeftijd aangepast van 16 naar 18. Sindsdien zijn er door de sector vele maatregelen ondernomen om een prettige en werkbare leeftijdscontrole te implementeren. Vele goede stappen zijn al gezet. Tegelijkertijd zijn er ook nog vele verbetering mogelijk.

De Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol gaat zich de komende jaren inzetten om de leeftijdscontrole verder te verbeteren. Samen willen wij het signaal afgeven dat het niet normaal is om drank te verkopen aan minderjarigen, én dat het niet normaal is om drank te kopen als je zelf minderjarig bent.

Dit bestaat toch al in de vorm van NIX18? Wat is het grootste verschil?

De Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol werkt samen met NIX18. Waar NIX18 zich voornamelijk richt op de consument, focust de Alliantie Naleving Leeftijdsgrens Alcohol zich op de organisaties die betrokken zijn bij de naleving.

Wat gaat deze alliantie doen om de minimumleeftijd beter na te leven?

De nieuwe alliantie heeft als doel om de alcoholverstrekker te doordringen van het belang van controle op handhaving van de minimumleeftijd en het aandragen van mogelijke oplossingen en initiatieven die in de praktijk succesvol zijn gebleken. Door van elkaar te leren, nauwer samen te werken, best practices te delen, geven we een sterker signaal af als sector.

Werkt de alliantie samen met de overheid?

De Alliantie Naleving Leeftijdscontrole Alcohol is een sectorinitiatief. De alliantie wordt gedragen door de partijen die direct en indirect betrokken zijn bij de verstrekking van alcohol. De overheid is uiteraard ook betrokken bij dit onderwerp en informeren we over de ontwikkelingen en vorderingen.