Je leeftijd staat niet op je voorhoofd, daarom vragen we je legitimatie

< Terug

Brabantse jeugd drinkt steeds minder alcohol

02 November 2016

Dit blijkt uit de Jongerenmonitor 2016 van de GGD Hart voor Brabant; een onderzoek die onder 11.000 jongeren van 12 tot en met 18 jaar is uitgevoerd.

Jongeren drinken minder
De laatste vijf jaar is alcoholconsumptie op elk niveau gedaald. Zo is het aantal jongeren dat ooit een glas alcohol heeft gedronken gedaald van 52% in 2011 naar 41% in 2016. Het aantal jongeren dat de laatste maand alcohol heeft gedronken laat dezelfde daling zien; van 44% naar 33%. Het percentage 12- tot en met 18-jarigen dat ooit dronken of aangeschoten is geweest is gedaald van 39% naar 33% in de afgelopen vijf jaar.

Jongeren drinken minder problematisch
Jongeren drinken niet alleen minder, ze drinken ook minder veel en beginnen op latere leeftijd met drinken. Zo deed in 2011 nog 31% aan bingedrinken, 5 glazen of meer op een gelegenheid, in 2016 was dit 23%. Vijf jaar geleden dronk 10% van de 12- en 13-jarigen hun eerste glas en 29% van de 14- en 15-jarigen in 2016 was dit 5% en 25%.

Jongeren drinken minder buiten de deur
Een kwart van de jongeren drinkt alcohol thuis of bij anderen thuis. Dat is sinds 2011 niet gewijzigd. Brabantse tieners drinken 25% minder in discotheken, restaurants, caf├ęs, bars, snackbars, terrassen, sportkantines en verenigingen.

Deze positieve cijfers van de laatste vijf jaar in Brabant passen in de trend onder jongeren in heel Nederland. Jongeren starten op latere leeftijd met drinken, drinken minder, minder vaak en minder excessief.